عنصر تحقیق و پژوهش در همه جا به صورت یک اصل در مجموعه کارها باید مورد توجه قرار گیرد. (مقام معظم رهبری)
سخن نخست

هفده‌ شهريور 1357 واقعه‌ای است که پس از گذشت 38 سال، هنوز نكات جديدي دربارة آن مطرح مي‌شود. با این حال ابعاد جنایتی که شاه و مزدورانش در این روز علیه مردم بی دفاع در میدان ژاله تهران انجام دادند، همچنان در مهجوريت مضاعف به سر مي‌برد.
از يك سو سازمانهاي فرهنگي، شاهدان واقعه و ديگر نهادهاي تاريخي مرتبط، آنگونه که درخور این حادثه بزرگ است، نتوانسته‌اند ابعاد آن را به تصوير كشيده و در ذهن نسل نوپاي انقلاب اسلامي، سره را از ناسره باز شناسانند و از سوي ديگر مورخاني چند در پي تطهير حكومت پهلوي و يا دلايل ديگر برآنند تا ثابت كنند، اساساً كشتاري در اين روز اتفاق نيفتاده است. كار بدانجا رسيده كه فردي مدعي شده تصوير كف دست خونيني كه بر روي تابلوي «ميدان ژاله» نقش بسته و نماد واقعه 17 شهريور به حساب مي‌آيد جعلي است و دست آغشته به رنگ است و نه خون!
در واقع شناخت دقیق ابعاد این حادثه برای نسل جدید این امکان را فراهم می سازد تا با تبلیغات دروغین سلطنت طلبان در باره ماهیت رژیم شاه آشنا شوند. سلطنت طلبان تلاش دارند شاه و حاکمیت جور و فساد وی را با فریب‌ کاری‌ چهره‌ای‌ صلح‌ دوست‌، آزادی‌ خواه‌ و مخالف‌ با مفاسد معرفی کنند. روشن شدن ابعاد جنایت خونین‌ ۱۷ شهریوردر روزی که به «جمعه سیاه» معروف شد ، به درک واقعیت های تاریخی در باره دلایل فروپاشی نظام شاهنشاهی کمک می کند. همچنین تحلیل نتایج و تاثیرات این‌ واقعه‌ ، بهتر از گذشته می‌تواند نظریه‌‌ امام‌ خمینی‌ را در باره ماهیت ضد مردمی رژیم شاه ‌ و فریب‌ کاری‌ آنرا به‌ اثبات‌ برساند.

نشریه
مقاله شماره 1 [SOTITR]
مقاله شماره 1
فیلم "بازگشت" ساخته آندره ی زویا گیتسف با مشارگت کانون فیلم خط سوم و در ادامه سری برنامه شب های سینمایی روسیه با حضورعلی فرهمند منتقد سینما چهارشنبه 3 شهریورماه در فرهنگسرای ملل نقد و بررسی خواهدشد.
سه شنبه 02 شهریور 1395
مقاله شماره 2 [SOTITR]
مقاله شماره 2
تاریخ کتابخانه آستان قدس رضوی با فراز و فرودهای گوناگون تاریخی در خراسان و مشهد مقدس پیوند خورده است. نخستین بارقه پیدایش این جلوه قدسی، شش قرن پیش از این در اثر خیرخواهی و ایمان راستین واقفان و اهدا...
سه شنبه 02 شهریور 1395
مقاله شماره 3 [SOTITR]
مقاله شماره 3
تاریخ کتابخانه آستان قدس رضوی با فراز و فرودهای گوناگون تاریخی در خراسان و مشهد مقدس پیوند خورده است. نخستین بارقه پیدایش این جلوه قدسی، شش قرن پیش از این در اثر خیرخواهی و ایمان راستین واقفان و اهدا...
سه شنبه 02 شهریور 1395
مقاله شماره 4 [SOTITR]
مقاله شماره 4
تاریخ کتابخانه آستان قدس رضوی با فراز و فرودهای گوناگون تاریخی در خراسان و مشهد مقدس پیوند خورده است. نخستین بارقه پیدایش این جلوه قدسی، شش قرن پیش از این در اثر خیرخواهی و ایمان راستین واقفان و اهدا...
چهارشنبه 03 شهریور 1395
مقاله شماره 5 [SOTITR]
مقاله شماره 5
تاریخ کتابخانه آستان قدس رضوی با فراز و فرودهای گوناگون تاریخی در خراسان و مشهد مقدس پیوند خورده است. نخستین بارقه پیدایش این جلوه قدسی، شش قرن پیش از این در اثر خیرخواهی و ایمان راستین واقفان و اهدا...
شنبه 20 شهریور 1395